L2D.LV - Likumi divās dimensijās

Lasi Latvijas likumus ātrāk!
user icon Twitter Palīdzība
Izdevējs:
Pieņemts:
04.09.2008
Statuss:
Spēkā esošs
Veids:
Rīkojums
Spēkā no:
04.09.2008
Numurs:
541
Publicēts:

Atvainojiet, dokumentu versiju izvēle to salīdzināšanai pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem!

Reģistrēties    Autorizēties   

Šo reklāmu nerāda reģistrētiem lietotājiem [Reģistrēties]
Respektējot personas tiesības uz privātumu, nepublicējam Ministru kabineta rīkojumus "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā" ar naturalizēto personu sarakstu.

Uz sākumu