L2D.LV - Likumi divās dimensijās

Lasi Latvijas likumus ātrāk!
user icon Twitter Palīdzība
Izdevējs:
Pieņemts:
29.09.2005
Statuss:
Spēkā esošs
Veids:
Rīkojums
Spēkā no:
29.09.2005
Numurs:
621
Publicēts:

Citi saistītie dokumenti


Šo reklāmu nerāda reģistrētiem lietotājiem [Reģistrēties]
Respektējot personas tiesības uz privātumu, nepublicējam Ministru kabineta rīkojumus "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā" ar naturalizēto personu sarakstu.

Uz sākumu